ΠΑΛΕΤOΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚH SCHUTZ (FDA) ΛΕΥΚΗ 1.000L ΠΑΛΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ