ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 220L

Κωδικός: 002400

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 220 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,43 μέτρα, μήκος 0,62 μέτρα, ύψος 1,00 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 97,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 220L

Κωδικός: 002482

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 220 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,43 μέτρα, μήκος 0,62 μέτρα, ύψος 1,00 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 97,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 270L

Κωδικός: 002401

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 270 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,57 μέτρα, μήκος 0,55 μέτρα, ύψος 0,95 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 13 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 113,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 270L

Κωδικός: 002483

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 270 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,57 μέτρα, μήκος 0,55 μέτρα, ύψος 0,95 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 13 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 113,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 500L

Κωδικός: 002402

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,70 μέτρα, μήκος 0,82 μέτρα, ύψος 1,05 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 156,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 500L

Κωδικός: 002484

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,70 μέτρα, μήκος 0,82 μέτρα, ύψος 1,05 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 156,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 750L

Κωδικός: 002403

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 750 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,80 μέτρα, μήκος 0,80 μέτρα, ύψος 1,50 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 220,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 750L

Κωδικός: 002485

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 750 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,80 μέτρα, μήκος 0,80 μέτρα, ύψος 1,50 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 220,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 1.050L

Κωδικός: 002404

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 1.050 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 1,10 μέτρα, μήκος 1,10 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 320,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 1.050L

Κωδικός: 002486

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια, χωρητικότητας 1.050 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 1,10 μέτρα, μήκος 1,10 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 320,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1.100L

Κωδικός: 002530

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια Ιταλικού τύπου, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,75 μέτρα, μήκος 1,42 μέτρα, ύψος 1,32 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 273,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 1.100L

Κωδικός: 002531

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ορθογώνια Ιταλικού τύπου, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ορθογώνια δεξαμενή έχει πλάτος 0,75 μέτρα, μήκος 1,42 μέτρα, ύψος 1,32 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 273,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή