ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1.500L

Κωδικός: 002571

 

Πλαστική δεξαμενή βορβοροσυλλέκτης - ελαιοσυλλέκτης, χωρητικότητας 1.500 λίτρων, χρώματος γκρι. Ο ελαιοδιαχωριστής έχει πλάτος 1,10 μέτρα, μήκος 2,60 μέτρα, ύψος 0,85 μέτρα και δύο καπάκια επιθεώρησης με άνοιγμα 30 και 30 εκατοστά αντίστοιχα. Βάρος συστήματος 38 κιλά. 
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 920,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2.100L

Κωδικός: 002572

 

Πλαστική δεξαμενή βορβοροσυλλέκτης - ελαιοδιαχωριστής, χωρητικότητας 2.100 λίτρων, χρώματος γκρι. Ο ελαιοδιαχωριστής έχει συνολικό πλάτος 1,10 μέτρα, μήκος 3,25 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και δύο καπάκια επιθεώρησης με άνοιγμα 30 και 40 εκατοστά αντίστοιχα. Βάρος συστήματος 74 κιλά. 
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1050,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2.600L

Κωδικός: 002573

 

Πλαστική δεξαμενή βορβοροσυλλέκτης - ελαιοσυλλέκτης, χωρητικότητας 2.600 λίτρων, χρώματος γκρι. Ο ελαιοδιαχωριστής έχει συνολικό πλάτος 1,28 μέτρα, μήκος 3,35 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και δύο καπάκια επιθεώρησης με άνοιγμα 20 και 40 εκατοστά αντίστοιχα. Βάρος συστήματος 69 κιλά. 
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1320,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 3.100L

Κωδικός: 002574

 

Πλαστική δεξαμενή βορβοροσυλλέκτης - ελαιοσυλλέκτης, χωρητικότητας 3.100 λίτρων, χρώματος γκρι. Ο ελαιοδιαχωριστής έχει συνολικό πλάτος 1,36 μέτρα, μήκος 3,50 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και δύο καπάκια επιθεώρησης με άνοιγμα 20 και 40 εκατοστά αντίστοιχα. Βάρος συστήματος 84 κιλά. 
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1490,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 4.300L

Κωδικός: 002575

 

Πλαστική δεξαμενή βορβοροσυλλέκτης - ελαιοσυλλέκτης, χωρητικότητας 4.300 λίτρων, χρώματος γκρι. Ο ελαιοδιαχωριστής έχει συνολικό πλάτος 1,60 μέτρα, μήκος 4,10 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και δύο καπάκια επιθεώρησης με άνοιγμα 20 και 40 εκατοστά αντίστοιχα. Βάρος συστήματος 124 κιλά. 
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 2250,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ BlueSep

Κωδικός: 002576

 

Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ858. Το σύστημα αποτελείται από Βορβοροσυλλέκτης - Λασποσυλλέκτης καθώς και Ελαιοδιαχωριστής / Βενζινοσυλλέκτης. Το σύστημα διαχωρισμού BlueSep έχει πλάτος 1,30 μέτρα, μήκος 3,00 μέτρα, ύψος 1,60 μέτρα και καπάκι επιθεώρησης με άνοιγμα 40 εκατοστά. Βάρος συστήματος 120 κιλά. 
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 3450,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή