ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 CLASSIC ΛΕΥΚΗ 500L

Κωδικός: 002433

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Classic, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή Classic έχει πλάτος 0,58 μέτρα, μήκος 1,08 μέτρα, ύψος 1,07 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 100,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 CLASSIC ΜΑΥΡΗ 500L

Κωδικός: 002440

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Classic, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή Classic έχει πλάτος 0,58 μέτρα, μήκος 1,08 μέτρα, ύψος 1,07 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 100,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 600L

Κωδικός: 002380

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ελλειπτική, χωρητικότητας 600 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ελλειπτική δεξαμενή έχει πλάτος 0,54 μέτρα, μήκος 1,35 μέτρα, ύψος 1,14 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 174,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 600L

Κωδικός: 002430

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ελλειπτική, χωρητικότητας 600 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ελλειπτική δεξαμενή έχει πλάτος 0,54 μέτρα, μήκος 1,35 μέτρα, ύψος 1,14 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 174,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΛΕΥΚΗ 700L

Κωδικός: 002434

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 700 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,68 μέτρα, μήκος 1,12 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 117,50 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΜΑΥΡΗ 700L

Κωδικός: 002441

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 700 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,68 μέτρα, μήκος 1,12 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 117,50 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1.000L

Κωδικός: 002381

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ελλειπτική, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ελλειπτική δεξαμενή έχει πλάτος 0,65 μέτρα, μήκος 1,40 μέτρα, ύψος 1,35 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 255,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 1.000L

Κωδικός: 002431

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ελλειπτική, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ελλειπτική δεξαμενή έχει πλάτος 0,65 μέτρα, μήκος 1,40 μέτρα, ύψος 1,35 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 255,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΛΕΥΚΗ 1.000L

Κωδικός: 002376

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 1,20 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 268,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΜΑΥΡΗ 1.000L

Κωδικός: 002426

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 1,20 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 268,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΛΕΥΚΗ 1.000L

Κωδικός: 002435

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,64 μέτρα, μήκος 1,55 μέτρα, ύψος 1,26 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 168,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΜΑΥΡΗ 1.000L

Κωδικός: 002442

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,64 μέτρα, μήκος 1,55 μέτρα, ύψος 1,26 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 168,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1.100L

Κωδικός: 002382

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ελλειπτική, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη ελλειπτική δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 1,50 μέτρα, ύψος 1,32 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 257,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 1.100L

Κωδικός: 002432

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη ελλειπτική, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη ελλειπτική δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 1,50 μέτρα, ύψος 1,32 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 257,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΛΕΥΚΗ 1.100L

Κωδικός: 002436

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,68 μέτρα, μήκος 1,53 μέτρα, ύψος 1,25 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 184,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΜΑΥΡΗ 1.100L

Κωδικός: 002443

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,68 μέτρα, μήκος 1,53 μέτρα, ύψος 1,25 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 184,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΛΕΥΚΗ 1.250L

Κωδικός: 002377

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 1.250 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,78 μέτρα, μήκος 1,28 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 316,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΜΑΥΡΗ 1.250L

Κωδικός: 002427

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 1.250 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,78 μέτρα, μήκος 1,28 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 316,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΛΕΥΚΗ 1.300L

Κωδικός: 002437

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.300 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,68 μέτρα, μήκος 1,53 μέτρα, ύψος 1,42 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 232,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΜΑΥΡΗ 1.300L

Κωδικός: 002444

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.300 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,68 μέτρα, μήκος 1,53 μέτρα, ύψος 1,42 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 232,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΛΕΥΚΗ 1.500L

Κωδικός: 002378

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 1.500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 1,70 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 412,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΜΑΥΡΗ 1.500L

Κωδικός: 002428

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 1.500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 1,70 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 412,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΛΕΥΚΗ 1.500L

Κωδικός: 002438

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,67 μέτρα, μήκος 2,05 μέτρα, ύψος 1,85 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 380,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΜΑΥΡΗ 1.500L

Κωδικός: 002445

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 1.500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,67 μέτρα, μήκος 2,05 μέτρα, ύψος 1,85 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 380,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΛΕΥΚΗ 2.000L

Κωδικός: 002379

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 2.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 2,25 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 562,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΣΤΕΝΗ ΜΑΥΡΗ 2.000L

Κωδικός: 002429

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή, χωρητικότητας 2.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή έχει πλάτος 0,74 μέτρα, μήκος 2,25 μέτρα, ύψος 1,55 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 562,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΛΕΥΚΗ 2.000L

Κωδικός: 002439

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 2.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,67 μέτρα, μήκος 2,05 μέτρα, ύψος 1,85 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 566,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH Σ7 SLIM ΜΑΥΡΗ 2.000L

Κωδικός: 002446

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη στενή Σ7 Slim, χωρητικότητας 2.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη στενή δεξαμενή Slim έχει πλάτος 0,67 μέτρα, μήκος 2,05 μέτρα, ύψος 1,85 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 566,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή