ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΑΦΕ 160L

Κωδικός: 002389

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 160 λίτρων, χρώματος καφέ. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,60 μέτρα, ύψος 0,80 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 71,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 160L

Κωδικός: 002468

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 160 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,60 μέτρα, ύψος 0,80 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 71,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 230L

Κωδικός: 002384

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 230 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,53 μέτρα, ύψος 1,16 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 73,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 230L

Κωδικός: 002469

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 230 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,53 μέτρα, ύψος 1,16 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 73,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 250L

Κωδικός: 002385

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 250 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,53 μέτρα, ύψος 1,27 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 91,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 250L

Κωδικός: 002470

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 250 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,53 μέτρα, ύψος 1,27 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 91,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΛΕΥΚΗ 300L

Κωδικός: 002447

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 300 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,58 μέτρα, ύψος 1,18 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 74,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΜΑΥΡΗ 300L

Κωδικός: 002456

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 300 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,58 μέτρα, ύψος 1,18 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 74,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 500L

Κωδικός: 002386

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,67 μέτρα, ύψος 1,50 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 113,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 500L

Κωδικός: 002471

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,67 μέτρα, ύψος 1,50 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 113,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΛΕΥΚΗ 500L

Κωδικός: 002448

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,64 μέτρα, ύψος 1,65 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 100,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΜΑΥΡΗ 500L

Κωδικός: 002457

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,64 μέτρα, ύψος 1,65 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 100,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 500L ΧΑΜΗΛΗ

Κωδικός: 002387

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική χαμηλή, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,00 μέτρα, ύψος 0,80 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 110,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 500L ΧΑΜΗΛΗ

Κωδικός: 002472

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική χαμηλή, χωρητικότητας 500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,00 μέτρα, ύψος 0,80 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 110,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 700L

Κωδικός: 002388

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 700 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,82 μέτρα, ύψος 1,45 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 141,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 700L

Κωδικός: 002473

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 700 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,82 μέτρα, ύψος 1,45 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 141,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΛΕΥΚΗ 750L

Κωδικός: 002449

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 750 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,74 μέτρα, ύψος 1,95 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 126,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΜΑΥΡΗ 750L

Κωδικός: 002458

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 750 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,74 μέτρα, ύψος 1,95 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 126,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 900L

Κωδικός: 002390

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 900 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,77 μέτρα, ύψος 2,06 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 198,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 900L

Κωδικός: 002474

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 900 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,77 μέτρα, ύψος 2,06 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 198,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1.000L

Κωδικός: 002391

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,82 μέτρα, ύψος 2,01 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 198,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 1.000L

Κωδικός: 002475

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,82 μέτρα, ύψος 2,01 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 198,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΛΕΥΚΗ 1.000L

Κωδικός: 002450

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,86 μέτρα, ύψος 2,00 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 157,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ6 ECO ΜΑΥΡΗ 1.000L

Κωδικός: 002459

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ6 Eco, χωρητικότητας 1.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 0,86 μέτρα, ύψος 2,00 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 30 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 157,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1.100L

Κωδικός: 002392

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,16 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 185,000 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 1.100L

Κωδικός: 002476

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,16 μέτρα, ύψος 1,20 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 20 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 185,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ ΓΚΡΙ 1.400L

Κωδικός: 003084

 

Πλαστική δεξαμενή κάθετη κυλινδρική σπιράλ, ενισχυμένη, για υπόγεια τοποθέτηση χωρητικότητας 1.400 λίτρων, χρώματος γκρι. Ιδανική για κατασκευή μικρών διθάλαμων σηπτικών αλλά και άλλων συστημάτων αποχέτευσης όπως βορβοσυλλέκτη ή ελαιοσυλλέκτη. Η δεξαμενή σπιράλ έχει διάμετρο 1,25 μέτρα, ύψος 1,40 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 482,00 € €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1.550L

Κωδικός: 002393

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.550 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,16 μέτρα, ύψος 1,60 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 31 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 244,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 1.550L

Κωδικός: 002477

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.550 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,16 μέτρα, ύψος 1,60 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 31 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 244,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ ΓΚΡΙ 1.600L

Κωδικός: 002533

 

Πλαστική δεξαμενή κάθετη κυλινδρική σπιράλ, ενισχυμένη, για υπόγεια τοποθέτηση χωρητικότητας 1.600 λίτρων, χρώματος γκρι. Ιδανική για κατασκευή μικρών διθάλαμων σηπτικών αλλά και άλλων συστημάτων αποχέτευσης όπως βορβοσυλλέκτη ή ελαιοσυλλέκτη. Η δεξαμενή σπιράλ έχει διάμετρο 1,25 μέτρα, ύψος 1,58 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά το κεντρικό και 20 εκατοστά το πλαϊνό.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 675,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1.700L

Κωδικός: 002394

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.700 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,15 μέτρα, ύψος 1,76 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 268,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 1.700L

Κωδικός: 002478

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 1.700 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,15 μέτρα, ύψος 1,76 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 268,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 2.000L

Κωδικός: 002395

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 2.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,36 μέτρα, ύψος 1,50 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 31 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 316,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 2.000L

Κωδικός: 002479

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 2.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,36 μέτρα, ύψος 1,50 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 31 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 316,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 3.100L

Κωδικός: 002396

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 3.100 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,65 μέτρα, ύψος 1,65 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 487,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 3.100L

Κωδικός: 002480

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 3.100 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,65 μέτρα, ύψος 1,65 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 487,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 3.100L ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

Κωδικός: 002397

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 3.100 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,65 μέτρα, ύψος 1,65 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 55 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 540,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 3.100L ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

Κωδικός: 002481

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 3.100 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,65 μέτρα, ύψος 1,65 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 55 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 540,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 5.000L

Κωδικός: 002398

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 5.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 1,95 μέτρα, ύψος 1,80 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 744,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΛΕΥΚΗ 5.500L

Κωδικός: 002451

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 5.500 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,00 μέτρα, ύψος 2,00 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 550,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΜΑΥΡΗ 5.500L

Κωδικός: 002460

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 5.500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,00 μέτρα, ύψος 2,00 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 550,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 6.500L

Κωδικός: 002465

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 6.500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,20 μέτρα, ύψος 2,00 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 985,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 8.500L

Κωδικός: 002466

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 8.500 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,60 μέτρα, ύψος 1,90 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1295,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΛΕΥΚΗ 9.000L

Κωδικός: 002452

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 9.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,35 μέτρα, ύψος 2,40 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1376,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΜΑΥΡΗ 9.000L

Κωδικός: 002461

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 9.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,35 μέτρα, ύψος 2,40 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1376,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 10.000L

Κωδικός: 002467

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική, χωρητικότητας 10.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,60 μέτρα, ύψος 2,25 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 38 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1665,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΛΕΥΚΗ 10.000L

Κωδικός: 002453

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 10.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,60 μέτρα, ύψος 2,07 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1546,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΜΑΥΡΗ 10.000L

Κωδικός: 002462

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 10.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,60 μέτρα, ύψος 2,07 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 1546,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΛΕΥΚΗ 15.000L

Κωδικός: 002454

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 15.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,70 μέτρα, ύψος 2,85 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 2165,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΜΑΥΡΗ 15.000L

Κωδικός: 002463

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 15.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 2,70 μέτρα, ύψος 2,85 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 2165,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΛΕΥΚΗ 20.000L

Κωδικός: 002455

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 20.000 λίτρων, χρώματος λευκού. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 3,10 μέτρα, ύψος 2,70 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 2939,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή
ΔΕΞΑΜΕΝH ΠΛΑΣΤΙΚH ΚΑΘΕΤH ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ Σ8 ELEPHANT ΜΑΥΡΗ 20.000L

Κωδικός: 002464

 

Πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών κάθετη κυλινδρική Σ8 Elephant, χωρητικότητας 20.000 λίτρων, χρώματος μαύρου. Η κάθετη κυλινδρική δεξαμενή έχει διάμετρο 3,10 μέτρα, ύψος 2,70 μέτρα και το καπάκι έχει άνοιγμα 40 εκατοστά.
Τιμή (με Φ.Π.Α.) 2939,00 €

Προσθήκη στο καλάθι Προβολή