ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ BlueSep

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ BlueSep


ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ BlueSep


Εταιρία: Vip

Χαρακτηριστικά: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Χρώμα: ΓΚΡΙ


Κωδικός: 002576

 

Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ858. Το σύστημα αποτελείται από Βορβοροσυλλέκτης - Λασποσυλλέκτης καθώς και Ελαιοδιαχωριστής / Βενζινοσυλλέκτης. Το σύστημα διαχωρισμού BlueSep έχει πλάτος 1,30 μέτρα, μήκος 3,00 μέτρα, ύψος 1,60 μέτρα και καπάκι επιθεώρησης με άνοιγμα 40 εκατοστά. Βάρος συστήματος 120 κιλά. 

 

1. Βορβοροσυλλέκτης / Λασποσυλλέκτης
Αφαιρεί άμμο και αδρανή στερεά, συνήθως βαρύτερα και κοκκώδη απόβλητα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά μηχανικών μερών ή τη συσσώρευση αδρανών υλικών στα επόμενα τμήματα μιας εγκατάστασης.
 
Για τον διαχωρισμό αξιοποιείται η διαφορά πυκνότητας των διαφόρων συστατικών των αποβλήτων και για τον λόγο αυτό τα προς επεξεργασία υγρά θα πρέπει να μετακινούνται αργά για να παρέχεται ικανός χρόνος για καθίζησή των ως λάσπη. Μετά το διαχωρισμό, τα στερεά απομακρύνονται περιοδικά.
 
2. Ελαιοδιαχωριστής / Ελαιοσυλλέκτης / Πετρελαιοσυλλέκτης
Λάδια και άλλα πετρελαιοειδή διαχωρίζονται επίσης λόγω της διαφορετικής πυκνότητας των από το νερό και λόγω του μικρότερου ειδικού βάρους των συσσωρεύονται στην επιφάνεια. Κι εδώ όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα ροής τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα διαχωρισμού.
 
Η αποτελεσματικότητα του διαχωριστή βελτιώνεται όμως εντυπωσιακά με τη χρήση ενός φίλτρου συνένωσης / συσσωμάτωσης (coalescence filter) των μικροσκοπικών σταγονιδίων των οποίων η άνωση λόγω του μικρού όγκου των δεν τα βοηθά για να ανέβουν στην επιφάνεια. Το στρώμα λαδιού απομακρύνεται κατά τακτά διαστήματα. 
 
Παράγονται σε μεγέθη των 1.5002.0002.6003.1004.300 και BlueSep.

 

 

Μελέτες οι οποίες πραγματοποιούνται από περιβαλλοντολογικούς οργανισμούς καταδεικνύουν ότι τα υγρά απόβλητα από τις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου παρουσιάζουν μία συνεχώς αυξανόμενη περιεκτικότητα σε λίπη και έλαια.

Αυτά όμως τα λίπη και τα έλαια όταν περάσουν στο δίκτυο αποχέτευσης προκαλούν τη σταδιακή απόφραξη αυτών και τη δημιουργία ενοχλητικών οσμών.
Επίσης μπορεί να προσβάλουν και τα διάφορα υλικά – εξαρτήματα των δικτύων αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.
Όταν αυτά τα λίπη και έλαια φθάσουν στις εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών περιορίζουν σημαντικά την απόδοση των εγκαταστάσεων αυτών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις οικιακές εγκαταστάσεις εστίασης και κύρια στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις εστίασης, πρέπει να εγκαθίστανται συστήματα λιποδιαχωριστών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα οργανικής προέλευσης λίπη και έλαια που περιέχονται στα απόβλητα της πλύσης δεν θα περάσουν στο αποχετευτικό δίκτυο.
Οι λιποδιαχωριστές / λιποσυλλέκτες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1825 κατασκευάζονται από γραμμικό πολυαιθυλένιο, με τη μέθοδο του Rotation molding, υλικό εξαιρετικά ελαφρύ και πολύ ανθεκτικό.
Ο λιποδιαχωριστής λειτουργεί εκμεταλλευόμενος την διαφορά πυκνότητας των συστατικών των υγρών αποβλήτων της πλύσης. Τα οργανικής προέλευσης λίπη και έλαια έχουν χαμηλότερη πυκνότητα και έτσι ανεβαίνουν στην επιφάνεια σχηματίζοντας ένα στρώμα ελαίων - λίπους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για βορβοροσυλλέκτες - ελαιοδιαχωριστές

 

 

Εγγύηση ποιότητας δεξαμενών

1). Παρέχεται εγγύηση πέντε (5) ετών. Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, αποδεικνυόμενης με το δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο και το φύλλο εγγύησης, ισχύει δε μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
2). Η εγγύηση περιλαμβάνει αποκατάσταση βλάβης της δεξαμενής, που προέρχεται αποδεδειγμένα από κατασκευαστικό λάθος ή ακαταλληλότητα υλικού μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο.
3). Βλάβες ή φθορές που προξενούνται κατά την μεταφορά, από κακή τοποθέτηση-σύνδεση ή κακό χειρισμό της δεξαμενής, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης, είναι η τήρηση των οδηγιών, που υπάρχουν στο αυτοκόλλητο επί της δεξαμενής.
4). Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς, είναι εκείνα του Βόλου.

 

 

Οδηγίες χρήσης δεξαμενών

Αποφύγετε πιέσεις επί της δεξαμενής. Πριν από την χρήση να γίνεται κατάλληλος καθαρισμός της. Αν η λήψη γίνεται με αντλία, φροντίστε να λειτουργεί ο εξαερισμός της. Συνδέστε την παροχή προς και από την δεξαμενή με τρόπο ώστε τα σημεία σύνδεσης να μην δέχονται καταπονήσεις (δονήσεις, βάρος, πίεση, έλξη). Σε περίπτωση σύνδεσης της δεξαμενής με μηχανήματα που δημιουργούν δονήσεις συνιστάται η παρεμβολή εύκαμπτου μαλακού σωλήνα. Η ογκομέτρηση είναι μόνο ενδεικτική.

 

Οδηγίες τοποθέτησης δεξαμενών

Αποφύγετε χτυπήματα κατά την μεταφορά και την τοποθέτηση της δεξαμενής. Μη σέρνεται τη δεξαμενή πάνω σε άγριο ή ανώμαλο υπόστρωμα. Η προστασία της δεξαμενής από την υπεριώδη ακτινοβολία μακραίνει τη ζωή της. Τοποθετείστε τη δεξαμενή κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της περιμετρικά. Σε περίπτωση υπόγειας τοποθέτησης ή χρήσης χημικών, επικοινωνείτε με το κατάστημα που σας προμήθευσε τη δεξαμενή.
 
 
 

Τιμή (με Φ.Π.Α.) 3450,00 €