ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΣυνοπτικός Κατάλογος Πλαστικών Δεξαμενών


Δεξαμενές Κάθετες Στενές Ελλειπτικές (Όλα τα Μεγέθη)

Τύπος

Πλάτος

Μήκος

Ύψος

Καπάκι

Slim 500L 0,58 1,08 1,07 0,20
Slim 700L 0,68 1,12 1,20 0,20
Slim 1.000L 0,64 1,55 1,28 0,20
Slim 1.100L 0,68 1,53 1,25 0,20
Στενή 1.000L 0,74 1,20 1,55 0,20
Στενή 1.250L 0,78 1,28 1,55 0,20
Slim 1.300L 0,68 1,53 1,42 0,20
Slim 1.500L 0,67 2,05 1,52 0,30
Στενή 1.500L 0,74 1,70 1,55 0,20
Slim 2.000L 0,67 2,05 1,85 0,30
Στενή 2.000L 0,74 2,25 1,55 0,20
Ελλειπ. 600L 0,54 1,35 1,14 0,20
Ελλειπ. 1.000L 0,65 1,40 1,35 0,20
Ελλειπ. 1.100L 0,74 1,50 1,32 0,20

Δεξαμενές Κάθετες Κυλινδρικές & Σπιράλ (Όλα τα Μεγέθη)

Τύπος

Πλάτος

Μήκος

Ύψος

Καπάκι

Eco 100L 0,48 0,48 0,70 0,20
160L 0,60 0,60 0,80 0,20
Eco 200L 0,48 0,48 1,23 0,20
230L 0,53 0,53 1,16 0,20
250L 0,53 0,53 1,27 0,20
Eco 300L 0,58 0,58 1,25 0,20
Eco 500L 0,64 0,64 1,65 0,30
500L ΚΚ 0,67 0,67 1,50 0,20
500L ΚΧ 1,00 1,00 0,80 0,30
700L 0,82 0,82 1,45 0,20
Eco 750L 0,74 0,74 1,95 0,30
900L 0,77 0,77 2,06 0,20
Eco 1.000L 0,86 0,86 2,00 0,30
1.000L 0,82 0,82 2,01 0,20
1.100L 1,16 1,16 1,20 0,20
Eco 1.500L 1,35 1,35 1,12 0,40
1.550L 1,16 1,16 1,60 0,31
1.700L 1,15 1,15 1,76 0,38
Eco 2.000L 1,35 1,35 1,55 0,40
2.000L 1,36 1,36 1,50 0,31
3.100L ΚΚ 1,65 1,65 1,65 0,38
3.100L ΜΚ 1,65 1,65 1,65 0,55
5.000L 1,95 1,95 1,80 0,38
6.500L 2,20 2,20 2,00 0,38
8.500L 2,60 2,60 1,90 0,38
10.000L 2,60 2,60 2,25 0,38
Σπιράλ 1.400 1,30 1,30 1,40 -
Σπιράλ 1.600L 1,25 1,25 1,58 -

Δεξαμενές Κάθετες Ορθογώνιες (Όλα τα Μεγέθη)

Τύπος

Πλάτος

Μήκος

Ύψος

Καπάκι

220L 0,43 0,62 1,00 0,20
270L 0,57 0,55 0,95 0,13
500L 0,70 0,82 1,05 0,20
750L 0,80 0,80 1,50 0,20
1.050L 1,10 1,10 1,20 0,20

Δεξαμενές Οριζόντιες Ορθογώνιες &
Ιταλικού Τύπου, Παλετοδεξαμενή 
(Όλα τα Μεγέθη)

Τύπος

Πλάτος

Μήκος

Ύψος

Καπάκι

100L 0,48 0,58 0,40 0,20
180L 0,44 1,05 0,47 0,20
Aqua 240L 0,50 0,97 0,50 0,20
270L 0,57 0,95 0,55 0,13
500L 0,73 1,05 0,80 0,20
Ιταλικού Τυπ. 1.100L 0,75 1,42 1,32 0,20
Παλετοδεξαμενή 1.000L 1,00 1,20 1,16 0,15

Δεξαμενές Οριζόντιες Κυλινδρικές & Οβάλ (Όλα τα Μεγέθη)

Τύπος

Πλάτος

Μήκος

Ύψος

Καπάκι

Κυλινδρ. 360L 0,72 1,03 0,73 0,31
Κυλινδρ. 500L 0,75 1,30 0,76 0,31
Porky 500L 0,72 1,33 0,85 0,30
Κυλινδρ. 660L 0,80 1,42 0,90 0,30
Κυλινδρ. 1.000L 0,85 1,95 0,88 0,31
Porky 1.000L 1,05 1,40 1,18 0,40
Κυλινδρ. 1.100L 1,05 1,50 1,09 0,31
Κυλινδρ. 1.400L 1,06 1,72 1,10 0,31
Porky 2.000L 1,30 1,73 1,50 0,40
Porky 3.000L 1,45 1,95 1,60 0,40
Οβάλ 500L 0,78 1,37 0,70 0,30
Οβάλ 1.000L 1,06 1,62 0,85 0,30
Οβάλ 1.500L 1,28 1,68 1,00 0,38
Οβάλ 2.000L 1,36 1,85 1,15 0,38
Οβάλ 3.200L 1,60 2,45 1,20 0,38

Κάδοι Ελαιών (Όλα τα Μεγέθη)

Τύπος

Φ. Βάσης

Φ. Κορυφής

Ύψος

350L